காதல் அல்ஜீப்ரா

காதல் அல்ஜீப்ரா

image

 காதலன் X ம்  காதலி  Y ம் கட்டிக்கிச்சாம்
( X + Y) ஹோல் ஸ்கொயர் ஆயிடிச்சாம்
காதலன் காதலி ஸ்கொயராகி
அப்பா  அம்மா ஆயிடிச்சாம்!
2XY  குழந்தையும் பொறந்திடிச்சாம்
Xம் பறந்து போயிடுச்சாம்
Y மட்டும்  அழுது பொலம்பிகிச்சாம்!