கண்ணை சிமிட்டும் குட்டி நட்டி

:அதன்  அழகிய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு :

கண்ணைச் சிமிட்டும் குட்டி நட்டி
உன்னைப் பார்த்தேன் எட்டி எட்டி
கள்ளம் இல்லா வானுலகில்
துள்ளும் வைரக் கண்ணடி நீ !

தலைப்பில் உள்ள   “கண்ணை சிமிட்டும் குட்டி நட்டி”  ஐ க்ளிக் செய்யவும்.  ‘குட்டி நட்டியின்’  பாட்டைக் கேட்கலாம்! 

கண்ணை சிமிட்டும் குட்டி நட்டி