மரியாதை

 

காதலுக்கு   மரியாதை  – டும்டும்  மேளம் கல்யாணம் !

காதலிக்கு   மரியாதை  –   அச்சம்  ஆசை   வெட்கம்

காதலனுக்கு மரியாதை  –  வேலியைத்  தாண்டாத   வரை

மனைவிக்கு மரியாதை  –  மடியில் தூங்கும்   குழந்தை

கணவனுக்கு மரியாதை   – பையில் காசு  இருக்கும்   வரை

தங்கைக்கு   மரியாதை – அண்ணன்  வாழ வைப்பான்   என்பது

அண்ணனுக்கு மரியாதை –  மலர் போல் தங்கையைக் காப்பது

தாய்க்கு  மரியாதை  –  மகன்  வைக்கும்  கொள்ளி

தந்தைக்கு   மரியாதை  –  மகன் பிடிக்கும்  பிண்டம்

தம்பிக்கு மரியாதை  – அண்ணன்   இல்லை   என்றால்

மாமனுக்கு  மரியாதை  –   தாயம் விழும் வரை

அத்தைக்கு  மரியாதை   – பெண்ணைக் கொடுக்கும்  வரை

மகளுக்கு    மரியாதை   – தனியா வீட்டுக்கு    வராதவரை

மகனுக்கு    மரியாதை   – மருமகள்    வீட்டுக்கு    வரும்வரை

ஆண்டவனுக்கு மரியாதை –  கவலை மனசில்  இருக்கும்வரை

 அதாவது    உசிரு  உடம்பில்  இருக்கும்வரை !!