திங்கள்!

image

ஏன் பிறந்தாய்  என்று  உனைத் திட்டுபவர்   பலர் !
வார  முதல்நாளே ! தடுமாறும்  என்  தாளே!
இரவில் மட்டும்  வரும் இரவு ராணியே!
இரவில் மட்டும்   பூக்கும்  புதுமலரே
உன்   கன்னக்  கதுப்பில்  அப்படி  என்ன கறை ?
கலை  மாறா  கதிரவன்  கடித்தவடுவா ?               
பருவக்  கோளாறில்  வெடிக்கும்   பருக்கூட்டமா ?

பாடல் பல கோடி பெற்ற  திருத்தலமே !                      
சூடேற்றும் குளிர் பானமே!முரண் தொடையே !
இருட்டிலும்  காய்கிறாய்! காய  வைக்கிறாய் !
மேக  மேலாடை இன்றி அடிக்கடி பவனி  வருகிறாய்!
நட்சத்திர சேடிகளுடன் உலா  வருகிறாய் !
வானமென்னும்   வீதியில்  பூனை நடை புரிகிறாய் !
ஒளிந்து  ஒளிந்து  என்னை  எட்டிப் பார்க்கிறாய் !

image

எங்கள்  கால் உன்  மேனியில்   பட்டதில்  வருத்தம்  தானே !
உன்னைக்   காட்டி சோறு  ஊட்டிய  நாங்கள்
உன்மடியில்  அமர்ந்து  சோறு  உண்பது எப்போது ?
வெள்ளி  முலாம்  பூசிய  கருப்பு நிற  அழகியா இல்லை 
கருப்புச் சாயம் பூசிய  வெள்ளைக்    காரியா ?

பித்தனுக்கு  நீ  பிறை!  சித்தனுக்கு  நீ  சிறை !
கவிஞனுக்கு நீ  கலை! காதலனுக்கு நீ  சிலை !
பௌர்ணமிப்  பார்வையில் வெறி  ஊட்டுகிறாய்!
அம்மாவாசைப்  போர்வையில் காதல்  சல்லாபம்!

ஒரே ஒரு சந்தேகம்!

நீ  பூமிக்குக்  காவலா  இல்லை பாலுக்குத் தோழியா ?