பொன்மகள் வந்தாள் ( நித்யா சங்கர்)

image

image

(ஆதி சங்கராச்சார்யார்   அவர்களின் கனகதாரா ஸ்தோத்ரங்களைப்   படித்தால் லக்ஷ்மி தேவியின் அருட்பார்வை உங்களுக்குக் கிட்டும் என்பதில் ஐயமில்லை.)

மீதமுள்ள பாடல்கள் அடுத்து வரும் குவிகம்

இதழ்களில் வரும்.