தலையிலே ஒரு குட்டு (கோவை சங்கர்)

தலையிலே ஒரு குட்டு (கோவை சங்கர்)

image

ஹெயின்ஸ் கொலையென்று வந்தது செய்தி
ஐயையோ அநியாயம் என்றேன்  கூவி
மதசார்பிலா  பண்பாளன் என்றே  கூறி
பரந்த முதுகிலே கிடைத்ததோர்   ஷொட்டு!

மஸ்ஜீத்  வீழ்ந்தநாள்  இந்தியருக்கு துக்கநாள்
கோபமாய் கோஷமிட்டு கொடிபிடித்த என்னிடம்
சபாஷ்  மகனேநீ  காட்டும்வழி  அன்புநெறி
களிப்போடு மகிழ்வோடு புகழாரம் சூட்டினரே!

கோத்ரா ரயிலினிலே பலியானர் இந்துக்கள்
கொடுமை கொடுமையென கூவிய என்னையே
மதவெறியன் சிறுபான்மை மக்களுக் கெதிரியென
கூறியே எந்தலையில் வைத்தனரே ஒரு குட்டு! 

image