புல்லரிப்பு

image

வெயில் உனக்கையாக  இருந்தது ஊட்டி பொடானிகல் தோட்டத்து புல்வெளியில் உட்கார்ந்திருந்த சுகுமாரனுக்கு.

‘இது தான் சுகம்’ என்று புல்வெளியில் படுத்து உருண்டான்.

‘சுகமோ சுகம்’ என்று அந்தக்காலத்துப் பாட்டைப் பாட ஆரம்பித்தான்.

முதுகுக்குக் கீழே ஏதோ அரித்தது போல இருந்தது. சொறிந்தான்.

‘சுகம் எங்கேடா? சொறியிற இடத்தில்’ என்று சினிமா வசனம் பேசினான். ‘புல்லரிப்பு இது தானோ’ என்ற ‘பன் ’ வேற.

திரும்பத் திரும்ப அரித்தது. கழுத்திலிருந்து கால் வரை அரித்தது.

ஓடினான் ஓடினான் டாக்டரிடம் ஓடினான்.

அலர்ஜியாம்! ஆயிரம்  அலர்ஜியில் அவனுக்கு ‘புல்’ அலர்ஜி.

image