இலை இலை இலை

image

 

மலை போல       குவிஞ்சிருக்கு      இலை இலை இலை !
மனசெல்லாம்      நெறைஞ்சிருக்கு    தழை தழை தழை !!

வாய்  மணக்க     சாப்பிட வாழை இலை
வாய்  சிவக்க போட்டுக்க  வெத்திலை
தோரணமாய் தொங்கி   நிற்கும்   மாவிலை
சிவனுக்கு  ஆகி  வந்த   வில்வ இலை

மந்திரிக்க  தெளிக்க வந்த வேப்பிலை
சாப்பாடு  ருசிக்க வந்த கருவேப்பிலை
ஓலைஓலையாய்  குவித்து  வந்த  பனை இலை
கீத்துக் கீத்தாய்  பின்னி  வந்த  தென்னை இலை

காயம்  பட்டா  கசக்கிப்  போட பச்சிலை
தண்ணி  பட்டா  ஒட்டாத  தாமரை இலை
வேதாளம்  ஏற  வைக்கும்  முருங்கை இலை
கை சிவக்க போட  வந்த மருதாணி இலை

பிள்ளையாருக்குப் பிடித்த அரச இலை எருக்கு இலை
எல்லோருக்கும் தேவையான மரஞ் செடி  கொடி இலை
வெயில் வரும்   காலத்தில்   உதிரும் இலை
மழை வந்தால்   மறுபடியும்  துளிர்க்கும் இலை !!