கோவை கோவில்கள்

பேரூர் பட்டீஸ்வரர் கோவில் 

image

மருதமலை முருகன் கோவில் 

image

கோவையின் காவல் தெய்வம் கோனியம்மன்  கோவில் 

image

வெள்ளிங்கிரி கோவில் 

image

தண்டு மாரியம்மன்  கோவில் 

image

ஈச்சனாரி  பிள்ளையார் கோவில் 

image

புளியகுளம் பிள்ளையார் கோவில் 

image

சித்தாப்புதூர் அய்யப்பன் கோவில் 

image

ஈஷா தியானலிங்கம்