சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரி 

இன்னும் பசுமை நிறைந்த கல்லூரி வளாகம் !

செடிகளும்,கொடிகளும்,மரங்களும்,பழைய ஆனால் உறுதியான கட்டிடங்களும் அதன் அழகுக்குக் கட்டியம் கூறுகின்றன.

ஹீபர் ஹால் என்று சொல்லப்படும் ஹாஸ்டல்  அரை நூற்றாண்டுகளாகினும் அப்படியே என்றும் இளமையோடு காட்சியளிக்கிறது!

அந்த ஹீபர் காலில் தேசியகீதத்திற்கு சமமாகக் கருதப்படும் பாடல் ஒன்று உண்டு!

41 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அங்கு பழகித் திரிந்த தோழர்கள் மறுபடியும் அங்கேயே சந்தித்துப் பசுமை நிறைந்த நினைவுகளை அசைபோட்டுப் பாடும் பாடலும் காட்சிகளும் மேலே!

அந்தப் பாடலின் வரிகள் கீழே!

If you come to Tambaram, darling
Come to Heber Hall
Heber is a paradise, Fish Pond and all
Ulunthuvadai, Masalvadai anything you want
Mess bills as big as hills
Heber is our haunt
(Chorus)
Way down in Tambaram
There’s old Heber Hall
Is there another like it?
No-not at all.
If you come to Tambaram, darling
Travelling in the trains
Get the Heber lads to meet you:
They’ve got the brains:
If you want to marry my darling
And to marry well
Stick to a Heber lad
And send the rest to Hell! 
(Chorus)

Come along on Sports Day, darling
See me run the mile,
High jumping, hurdling – In the Heber style
Some of us are fat and some of us are thin
But Heber is a sporting Hall
Whether we lose or win!

(Chorus)

We are all the members
Of the Heber family
Kachia moru, pachai moru eating happily
The Tamilian, the Telugu, the Coorg, the Malayalee
We are the Sons of Heber
Home of the free

(Chorus)

Advertisements