வெள்ளையரிடமிருந்து சுதந்திரம் வாங்கிய முதல் நாள்! 

15 ஆகஸ்ட் 1947

அன்று பாரதப் பிரதமர் ஜவகர்லால் நேரு கொடியேற்றிவைத்து பேசிய பேச்சைக் கேளுங்கள்!

நன்றி இன்டெர்நெட்