கேளு அண்ணாத்தே கேளு

image

அடுத்தவனுக்கு     வாச்சதை   எண்ணி
      அண்ணாத்தே உனக்கேன்   கவலை
அவனவனுக்கு     இருக்குது    பாரு
      தலைக்கு    மேலே வேலை !

கொடுத்த    காசுக்கு     வஞ்சனை   இல்லாம
      காட்டுற     வேலை     என்   வேலை – அட
தின்னு தின்னு தூங்கிக்      கிட்டிருந்தா
      மண்டையில் எதுக்கு      மூளை !

அடுத்த      வேளைக்கு  சோறில்லாம
      தவிக்கிற    சனங்க      கோடி
கோடி       கோடியாய்   சொத்தை    சேத்தும்
      ஆசை       போகலியே  சேடி !

அடுத்த      ஊரிலே     தண்ணி     இல்லாம   
      தவிக்கிற    சனங்க      கோடி
இருக்கிற    தண்ணியை  பகிர்ந்து     கொடுத்தா
      இன்பம்      பெருகுமே  தேடி !

அடுத்த      நாட்டிலே    உரிமை     இல்லாம
      வெடிக்கிற   சனங்க      கோடி
அழிவை     நிறுத்தி      அமைதிப்    படுத்தினா  
      துன்பம்      போகுமே    ஓடி !

நம்ம        நாட்டையே  கொளுத்திப்  போடவே
      எல்லை     தாண்டியே   வருவான் – அவன்
பல்லைப்    பேத்து      விரட்டி      அடிச்சிட்டா
      தொல்லை   இல்லையே  போடி !!