சென்னை நகரம் தனது 375வது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடியது!

நாமும்  அதன் பழைய படங்களைப் பார்ப்போமே!