இதழே ! இதழே !

13/25

 கல்கி இதழில் 1992ல்  பரிசு பெற்ற கவிதை

image

பனி  சிந்தும்   முகத்தினில்கட்டிக்கரும்பினைத்     தட்டிப் பிழிந்த  இதழ்

அவள் தந்த   சுகத்தினை   அள்ளிக் குடித்து தன்     தாகம்  தீர்த்த   இதழ் – இனி

இன்ப       இணைப்பினை இருவர்   அடைந்திட  முந்திப் பிறந்த  இதழ் – அவன்
கொண்ட    மனைவியின்  கட்டுக்     கவினுடல்   பட்டுத்  துடித்த  இதழ் !              

பொருள் இல்லை     என்றவர்க்கு  இல்லை என்று உரைத்து  மெல்ல  மடிந்த  இதழ் – பணத்

தொல்லை   இல்லையென கொள்ளை    இன்பமது பொங்கி  வழிந்த இதழ் – இனி

வெள்ளை   உள்ளமதில்   உண்மை உள்ளதென    தெள்ளக் காட்டும் இதழ் – அழும்

பிள்ளை     மகிழ்ந்திட தாய் அமிழ்து அருந்திடும் பால் மணம் தோய்ந்த இதழ் !
 
நல் மண்ணதில்  பொன்னைக் கொழித்திடும் உழவன் பெருமிதம் படர்ந்த  இதழ் – அவன்

கண்ணினுள் மணியவள்  காதல்  கிழத்தி பெய்  மழை    பொழியும் இதழ் – நல்

எண்ணமில்  கயவன்     வஞ்சக மனத்தவன் நஞ்சு மொழி பிறக்கும் இதழ் – நல்

வண்ணமே  பேசி  மக்களையே ( ஏ )  மாற்றும் அரசியல் வாதியின்  இதழ் !!

image