19/25

சிகாகோவில் 2014 மே மாதம் 4ந் தேதி நடைபெற்ற பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தின் மூன்றாவது  பகுதி!  

மூன்றாவது பாகம் : – கொலை வாள்