ஜோக்ஸ் -2

                                                       11/25

image

                                                                                         (நன்றி:ஹரி )

image

image