சனி

image

சனியின்    சிறப்பு        அடுத்த     நாள்        விடுமுறை
சனியின்    சிறப்பு       அரப்புடன்   எண்ணை    முழுக்கு    
சனியின்    துவக்கம்     வாரத்தின்   முடிவு
சனியில்    கிட்டிடும்     வாரத்தின்   கூலி
சனியின்    சனி தசை   சகலரையும் வாட்டும்
சனியின்    இரவுக்       காய்ச்சல்    சுகமான     காய்ச்சல்                   சோம்பலைக் கொஞ்ச     நவக்கிரகம்  சுற்ற தேவை சனி
வார        வழக்கத்தில் விடுபட     தேவை      சனி
படம்        பார்க்க      கண்ணுறங்க தேவை      சனி
காதல்       புரிய        ஊர் சுற்ற   தேவை      சனி

கணவன் மனைவியை திட்டுவது சனியனே   
தாய் குழந்தையைத் திட்டுவதும்  சனியனே 
கெட்டபின் சுட்டிக் காட்டுவதும் சனியனே 
தொடர்ந்து துயர் தருவதும் ஏழரைச் சனியனே 

அவரைப் பகைத்து அழிந்தவர் ஆயிரம்ஆயிரம்
அரசனை  ஆண்டியாக்கி  பெண்ணிணை  பேதையாக்கி    
வீரனைக் கோழையாக்கி அறிஞனை முட்டாளாக்கி 
மனிதனை மிருகமாக்கி  தேவரைத் தரையில் தள்ளி 
அனைவருடன் விளையாடும் வித்தகர்   சனீஸ்வரர் !
ஈ ஸ்வரனுக்குச் சமம் அதனால்  சனீஸ்வரன் 
காகம் ஏறும் தம்பிரான்  எண்ணைப் பிரியன் 
அவரிடம் பிரியமாய்க் கெஞ்சுவது எமைத் தொடாதே!
காலைப் பற்றி காலை வாரும் நிபுணர்  அவர் 
கணக்கில் வல்லானைத் தொட மாட்டாராம்!

ஷீர்டிக்கு அருகில் சனிக்கு ஒரு கோவில் 
சனி சிங்கனாபூர்  என்ற அழகான திருத்தலம் 
வீடுகளுக்கு கதவே இல்லாத சிறப்பான ஊர் 
சனிப்       பார்வை     தவிர்க்க     அவரைத்    துதி
திருநள்ளாறு    கோவிலில் காட்சிதரும் பகவான்
துன்பம் தொலைய  அவரைத்  தினமும்   துதி !

பக்கம்  9/25