தழுவட்டும் வருடட்டும் பரவட்டும் (கோவை சங்கர்)

இந்தியாவின் கடைசி வைஸ்ராய் – முதல் கவர்னர் ஜெனரல் 

image

image

image

ராஜாஜி பாரத ரத்னா வாங்கியபோது எடுத்த படம்! 

image

பக்கம்  16/25