ஆத்திசூடி – Aathichoodi

image

ஔவையாரின் ஆத்திசூடியை உலகறியச் செய்வோம்..! 

மேலே உள்ள லிங்க் ஆத்திச்சூடிக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆத்திச்சூடியின் வரிகளும் அதன் ஆங்கிலப் பொருளும்: (facebook லிருந்து ) நன்றி: இன்டெர்நெட் 

image

 அ.. ஆ..இ .. 

1. அறம் செய விரும்பு /  Learn to love virtue.
2. ஆறுவது சினம் /  Control anger.
3. இயல்வது கரவேல் /  Don’t forget Charity.
4. ஈவது விலக்கேல் /  Don’t prevent philanthropy.
5. உடையது விளம்பேல் /  Don’t betray confidence.
6. ஊக்கமது கைவிடேல் /  Don’t forsake motivation.
7. எண் எழுத்து இகழேல் /  Don’t despise learning.
8. ஏற்பது இகழ்ச்சி /  Don’t freeload.
9. ஐயம் இட்டு உண் /  Feed the hungry and then feast.
10. ஒப்புரவு ஒழுகு /  Emulate the great.
11. ஓதுவது ஒழியேல் /  Discern the good and learn.
12. ஒளவியம் பேசேல் /  Speak no envy.
13. அஃகம் சுருக்கேல் /  Don’t shortchange.

அடுத்தது ……….. க..ங ..ச.. (அடுத்த இதழில்)  

ஆத்திசூடி – Aathichoodi