குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
எம் எஸ் அவர்களின் அழகான பாடல் –  ராஜாஜி அவர்கள் எழுதியது. இந்த அருமையான  பாடலை மாற்றிப் பாடுவதற்கு அவர்கள் இருவரும் என்னை மன்னிக்கவும்! 


image

குறை ஒன்றும்இல்லை எனை மணந்த பெண்ணே
குறை ஒன்றும்இல்லை பொன்னே
குறை ஒன்றும்இல்லை கண்ணே

 
சமைக்கத்
தெரியாமல் விழிக்கின்றாய்  பெண்ணே
சமைக்கத்
தெரியாமல்  விழித்தாலும் எனக்கு
குறை ஒன்றும்
இல்லை எனை மணந்த பெண்ணே
வேண்டியதைத்
தந்திட சரவணபவன் இங்கிருக்க
சமையல் நமக்கெதுக்கு
எனை மணந்த பெண்ணே
அடி பொன்னே  அடி பெண்ணே என்கண்ணே என்கண்ணே
 
 
டிவியை  எப்போதும் பார்க்கின்றாய்  பெண்ணே – உன்னை
சீரியல்விரும்பும்
பெண்களே  போற்றுவர்
என்றாலும்
எனக் கொன்றும்  குறையில்லை பெண்ணே
சோஃபாவில்
சிலையாக
அமர்ந்துள்ள அழகே
குறை ஒன்றும்
இல்லை எனை மணந்த பெண்ணே
அடி பொன்னே
அடி பெண்ணே என்கண்ணே என்கண்ணே
 
அழகான   துணிமணி வாங்கிடவே  வேண்டி
அடிக்கடி
மாலுக்குச்  செல்கின்றாய் கிளியே
குறை ஒன்றும்
இல்லை எனை மணந்த பெண்ணே
எதையும்
மறுக்காத உன்புருஷன் நானிருக்க
எதற்கும்
கவலையின்றி  மகிழ்கின்ற  பெண்ணே நீ
என்றும்  சிரித்திட ஏது குறை எனக்கு
ஒன்றும்
குறையில்லை எனை மணந்த பெண்ணே
அடி பொன்னே  அடி பெண்ணே என்கண்ணே என்கண்ணே

அந்தப் பாடலுக்குப் பதில்  இது: 

imageகுறை ஒன்றும்
இல்லை எனை மணந்த கண்ணா
குறை ஒன்றும்
இல்லை கண்ணா  
குறை ஒன்றும்
இல்லை கன்னையா

 
வேலையே உயிரென்று
கிடக்கின்றாய் கண்ணா
வேலையில்
உயிராய்நீ   இருந்தாலும் எனக்கு
குறை ஒன்றும்
இல்லை எனை மணந்த கண்ணா
கொள்ளயாய்
வேலைகள் மாமியார் தந்திருக்க  
ஆசைகள் எனக்கெதுக்கு
எனை மணந்த கண்ணா
என் மன்னா
என் வண்ணா  என் கண்ணா என் கண்ணா  
 
 
கிரிக்கெட்டை
எப்போதும் பார்க்கின்றாய்  கண்ணா – உன்னை
கிரிக்கெட்டை
விரும்பும் மக்களே  போற்றுவர்
என்றாலும்
எனக்கொன்றும்  குறையில்லை கண்ணா
கல்லாக  டிவி முன்
அமர்ந்துள்ள கண்ணா  
குறை ஒன்றும்
இல்லை எனை மணந்த கண்ணா  
என் மன்னா
என் வண்ணா  என் கண்ணா என் கண்ணா  
 
கைபேசி தன்னிலே
நாள்முழுதும் தான்பேசி  
குடும்பக்
கவலைகள் மறந்திருக்கும் வண்ணா  
குறை ஒன்றும்
இல்லை எனை மணந்த கண்ணா  
எதற்குமே
கலங்காத மனைவி நானிருக்க  
கொஞ்சமும்
கவலையின்றி  இருக்கின்ற கண்ணா நீ  
என்றும்  இருந்திட  ஏது குறை எனக்கு
ஒன்றும்
குறையில்லை எனை மணந்த கண்ணா  
என் மன்னா
என் வண்ணா  என் கண்ணா என் கண்ணா  
 
 

image

பக்கம் – 3