குவிகம் இலக்கிய வாசல்

image

இலக்கிய சிந்தனை , இலக்கிய வீதி  இந்த வரிசையில் புதியதாக வரும் அமைப்பு  நமது  ’குவிகம் இலக்கிய வாசல் “ .

இதன் அடிப்படை நோக்கங்களாக மனதில் இருப்பவை :          

  •  தமிழ் இலக்கியத்திற்காக சற்று நேரம் செலவிடுவோம்! 
  • இலக்கிய ரசனையைப்  பகிர்ந்து கலந்து உரையாடுவோம்          
  • புதிய படைப்புகளை அறிவோம்! ·         
  • பார்வையாளர்களைப் பங்கெடுப்பவர்களாக மாற்றுவோம்!                               
image

தமிழன்பர்கள், இலக்கிய ஆர்வலர்கள் அனைவரையும் இவ்விழாவில் பங்கெடுக்க அழைக்கிறோம்!.

தங்கள் மேலான ஆலோசனைகளும் வரவேற்கப்படுகின்றன  

பக்கம் –  6