மணி ரத்னத்தின் காதல் கவிதை  ‘ஓகே கண்மணி’

பக்கம் – 8