கொட்டடி கொட்டடி தாழம்பூ- நாட்டுப் பாடல் (யாரோ)

image

கொட்டடி கொட்டடி தாழம்பூ!

குனிஞ்சு கொட்டடி தாழம்பூ

 பந்தலிலே பாவக்கா

தொங்குதடி ஏலக்கா 

பய்யன் வருவான் பாத்துக்கோ 

பணம் கொடுப்பான் வாங்கிக்கோ 

சுருக்குப் பையில் போட்டுக்கோ 

வீராப் பட்டணம் போகலாம் 

வெள்ள இட்டிலி வாங்கலாம் 

சவுக்குத் தோப்பு போகலாம் 

சமச்சு வைச்சுத் தின்னலாம் 

புளிய மரத்துப் போகலாம் 

புளியங்கொட்டை பொறுக்கலாம் 

பனைமரத்துக்குப் போகலாம் 

பல்லாங்குழி ஆடலாம் 


(எழுதியது  யார் என்பது தெரியவில்லை) 

பக்கம் – 8