தி.ஜானகிராமன் கதைச் சுருக்கம்

கங்கா ஸ்நானம் 

image

சின்னசாமியின் அக்கா சாகும்போது தான்  வாங்கின கடனை அடைக்கச் சொல்லி புருஷனின் நிலத்தை வித்து நாலாயிரம் ரூபாயை  அவனிடம் கொடுக்கிறாள். மூவாயிரத்து சொச்சம் கடன். பாக்கியை அவன் காசிக்குப் போக உபயோகித்துக்கோ என்ற கட்டளை வேற. 

சின்னசாமியும் பணத்தை  எடுத்துக்கிட்டு துரையப்பாவின் வீட்டுக்குப் போகிறான். ராத்திரி ஆனதால் காலையில் வரவு வச்சுக்கலாம் என்று சொல்கிறார். பணத்தை அவரிடம் கொடுத்துவிட்டு அவரின் உபசரிப்பில் நிம்மதியாகத் தூங்கினான். காலையில் வரவு வைக்கும் போது ‘அவர் பணத்தை எடு ’ என்றதும் அவனுக்குத் தூக்கிவாரிப் போட்டது. முதல் நாள் வாங்கி வைத்ததை மறந்துவிட்டாரா அல்லது விளையாடுகிறாரா? கடைசியில் அவர் வாங்கவே இல்லை என்று சாதித்துவிட்டார். பஞ்சாயத்து கோர்ட்டு என்று பலவாறு முயற்சித்தான் சின்னசாமி. ஊர்ப் பெரியவர் துரையப்பவாவை ஒண்ணும் செய்ய முடியவில்லை. கடைசியில் கடனோ கிடனோ வாங்கி அந்தக் கடனை மறுபடியும் அடைத்தான். 

அக்கா ஆசைப்படி சின்னசாமியும் அவன் மனைவியும் காசிக்குப்  போகிறார்கள். ஒரு வாத்தியார் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறார்கள். அவர்கள்  கங்கையில் குளிக்கும் போது கேள்விப்படுகிறார்கள் அந்த துரையப்பாவும் காசிக்கு வந்து அவர்கள் தங்கியிருக்கும் அதே வாத்தியார் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறார் என்று. 

திரும்ப அவன் முகத்தில் முழிப்பதா? அவன் பாவத்துக்கும் சேர்த்து கங்கையில் முழுக்குப் போட்டுவிட்டு அவன் அங்கே இருந்தால் வேறு ஜாகைக்குப் போக வேண்டும் என்று முடிவு கட்டுகிறார்கள்.

பக்கம் – 12