ஜோக்ஸ்

image

மேகியில் லெட் இருக்காமே?

குழந்தைங்க பென்சில் சீவும் போது விழுந்திருக்கும்!


image

அமெரிக்காவில் புதிய கண்டுபிடிப்பு! இந்திய  ரவா இட்லிகளில் இரும்பு அதிகமாக இருக்கிறதாம் ! ( யோவ்! அது மிளகுய்யா!) 


image

மேகி பேரை மாத்தி மரகதவல்லின்னு வைச்சுடுவோம்! 


image

பத்து வருஷம் தொடர்ந்து மேகி சாப்பிட்டா பாம்பு கடிச்சாக் கூட விஷம் ஒண்ணும் பண்ணாதாம் !