மெல்லிசை மன்னர் சோக இசையைப் பரப்பிவிட்டு சென்றுவிட்டார்!

தமிழ்ப் பாடல்கள் உள்ளவரை அவரது இசையும் இனிமையும் நிலைத்து நிற்கும்!

அவரது பிரிவால் வாடும் தமிழ்த் திரை உலகத்துக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்வது? 

அவரது புகழ் அஞ்சலி  அடுத்த குவிகம் இதழில் !!