குவிகம் இலக்கியவாசல் – ஆறாம் நிகழ்வு


குவிகம் இலக்கியவாசலின் ஆறாம் நிகழ்வு  

கலந்துரையாடல்

தலைப்பு :“திரைப்படப் பாடல்களில் கவிநயம்" 


நாள்:- 19-09-2015 சனிக்கிழமை  @ 6.00 PM

இடம்: J G கண்ணப்பன் வாசுகி அரங்கம்
           எண்: 68, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை,
           (ஹோட்டல் பிரசிடென்ட் எதிரில்),
           சென்னை 600004


நீங்கள் ரசித்த கவிநயம் மிக்க திரைப்படப் பாடல்களை அனைவருடனும் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்

அனைவரும் வருக.

குவிகம் இலக்கிய வாசல்  

பக்கம் ………………………………2