சாவு முடிவல்ல – துவக்கம் ?

image

மடிந்தபின் ?
மரணத்திற்குப் பிறகு நடப்பது என்ன ? 
இறப்பிற்கு  அப்பால் ?
சாவு முடிவல்ல துவக்கம்  ? 

இவற்றைப் பற்றி ஒரு சிறு சர்ச்சையை  facebook  இல் துவங்கியிருக்கிறோம்.

நண்பர்கள் கருத்துக்களை எழுதியவண்ணம் இருக்கிறார்கள். 

கடோ உபனிஷத்திலிருந்து குறிப்புகள், ஈஷா சத்குரு எழுதிய ‘மரணத்திற்கு அப்பால்’ என்ற புத்தகம், .கருட புராணம் ,இன்னும் நிறைய இன்டெர்நெட் தளங்கள் என்று வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. 

அடுத்த இதழ்களில் இது பற்றி மேலும் விவாதிக்கலாம் !

ஒரு பிரபல வக்கீல் (VICTOR J  ZAMMIT) இதைப்பற்றி உலகின் பெரிய மதங்கள் என்ன சொல்கின்றன என்று விரிவாக எழுதியிருக்கிறார். 

அவருடைய வாதத்தை முன்வைத்து இந்தத்   தலைப்பை ஆராய்வோம். . 

கிறித்தவ மதத்தின் நிலை என்ன என்பதைப் பற்றி அவரது கருத்தை வைத்து 

இந்தத்   தலைப்பைத் துவங்குவோம். 

image

கிறித்துவ மதம் இறப்பிற்குப் பிறகு இருக்கும் உலகை ஒப்புக் கொள்கிறது. இந்த உலகத்தில் நமது செயல்கள் கோட்பாடுகள் அடுத்த உலகத்தில் நமது நிலையை நிர்ணயிக்கின்றன. சொர்க்கம் நரகம் இரண்டையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது. நல்லவர்களுக்கு சொர்க்கமும்  கெட்டவர்களுக்கு நரகமும் நிச்சயம் என்ற கோட்பாடு அவர்களுக்குச் சம்மதமே. இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பாவக்கடன் என்ற  (PURGATORY)நிலையும் உண்டு. தவறு செய்தவர்களின் உயிர்  அந்த இடைப்பட்ட நிலையில் இருந்து பிராயச்சித்தக் காலம் முடிந்த பிறகு சொர்க்கத்தை அடையும். தவறு செய்தவன் மனதார திருந்தி மன்னிப்புக் கேட்டால் அவன் மன்னிக்கப் படுவான் என்பது அவர்களின் கருத்து. 

மற்ற மதங்களின் கருத்துக்களாக வக்கீல் சார்  என்ன  சொல்கிறார்?

பிறகு பார்ப்போம்.

பக்கம் ………………………………11