நான் சூப்பர் சிவப்பு நிலா !!

சூப்பர் நிலா என்பது நிலா பூமிக்கு மிக அருகில் வரும் நாள். அன்றைக்குத் தான் நிலா நமக்கு மிகப் பெரியதாகத் தெரியும். 

முழுச்  சந்திர கிரகணத்தின் போது சூரியனின் கிரணங்கள் பூமியில் பட்டுச் சிதறுவதால் நிலா சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். அதனால் அதற்கு இரத்த நிலா (BLOOD MOON ) என்று பெயர்  வைத்திருக் கிறார்கள்.  

image

சந்திர கிரகணம் எப்படி உண்டாகிறது என்பதற்கு கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ள இணைய தளத்தில் பார்க்கவும்.

http://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2015-september-28 

சூப்பர் நிலாவும் இரத்த நிலாவும் சேர்ந்து வருவது நமக்குக் கிடைக்கும்  ‘வான வேடிக்கை’ . 1982 ல் இந்த சேர்க்கை நடைபெற்றது. 

இப்போது 2015 செப்டெம்பர் 27 தேதி  இந்தக் கண்கொள்ளாக் காட்சி அமெரிக்காவில் தெரியவந்தது. 

image

சான்ஃபிரான்சிஸ்கோ : முழு சந்திர கிரகணம் 

ஆரம்பம் :  Sun, Sep 27, 2015 at 5:11 PM

உச்சம் :      Sun, Sep 27, 2015 at 7:47 PM

முடிவு :      Sun, Sep 27, 2015 at 10:22 PM

நேரம் :  5 மணி, 11 நிமிடங்கள் 

அடுத்த நிகழ்வு 2033ல் தான் நடைபெறப் போகிறது. 

நான்கு முழுச் சந்திர கிரகணம் தொடர்ந்து வந்தால் அதை டெட்ராட் (TETRAD) என்று சொல்கிறார்கள்.   2014-15ல் இந்த டெட்ராட் வந்திருக்கிறது.

செப்டம்பர் 27 கிரகணம் இந்த  டெட்ராடீன் கடைசி கிரகணம்.

இந்த நூற்றாண்டில் மொத்தம்  8 டெட்ராட் வரப்போகின்றன. 

இதற்காக குவிகம் இணை ஆசிரியர் அர்ஜூன்,  சான் பிரான்சிஸ்கோ கடல் வெளியில் எடுத்த படங்களை கீழே காண்கிறீர்கள: