குவிகம் -நவம்பர் 2015

குவிகம்  நவம்பர்   2015 இதழில் வழக்கம் போல  25 பக்கங்கள் இருக்கின்றன !

நீங்கள் கீழே ஸ்க்ரோல் செய்து  செல்லும்போது உங்களுக்கு சில பக்கங்கள் மட்டும் தெரிந்தால் click older post என்ற அறிவிப்பைக் கிளிக் செய்யவும். மற்றப்  பக்கங்களையும் பார்க்கலாம்.

பக்கத்தின் நடுவில்  ” keep reading” என்று மெசேஜ் இருந்தால் அதைக் க்ளிக் செய்தால் முதலில் படித்ததன்  தொடர்ச்சி கிடைக்கும்.

archieve menu இல்  குறிப்பிட்ட மாதத்தைச்  சொடுக்கினால்  அந்த மாத இதழில் 25 பக்கங்களையும் எப்போது  வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம் !