குறும்படம் – தமிழ் இனி மெல்லச் சாகும்

Video

தமிழ் இனி  மெல்லச் சாகும் என்ற தலைப்பில் எடுக்கப் பட்ட  குறும்படம். 

அமெரிக்காவில் வாழும் தமிழர்கள் எப்படித்   தமிழை மறந்து வாழுகின்றனர் என்பதற்கு இது நல்ல எடுத்துக்காட்டு. இது குறும்படம் மட்டும் அல்ல. பெரும் பாடம்.

Advertisements