குறும்படம் – தமிழ் இனி மெல்லச் சாகும்

தமிழ் இனி  மெல்லச் சாகும் என்ற தலைப்பில் எடுக்கப் பட்ட  குறும்படம். 

அமெரிக்காவில் வாழும் தமிழர்கள் எப்படித்   தமிழை மறந்து வாழுகின்றனர் என்பதற்கு இது நல்ல எடுத்துக்காட்டு. இது குறும்படம் மட்டும் அல்ல. பெரும் பாடம்.