வேற்றுமையில் ஒற்றுமை – நித்யா சங்கர்

images (1)

ராமரும் அல்லாவும் ஒன்றே

இவ்வுண்மை நாமறிந்தால் நன்றே !

 

ராமரைத் தொழுகின்ற சோமனும் மனிதனே

அல்லாவை வழிபடும் அப்துலும் மனிதனே

மனிதர்க்கு மனிதர் என்னடா பேதம்

நான்பெரிதா நீபெரிதா என்னடா வாதம் !

 

இந்துவின் இரத்தம் சிந்தூரச் சிவப்பு

முஸ்லீமின் ரத்தமும் சிவப்பு நிறம்தானே

இறைவனவன் வேறானாலும் பிறப்பால்நாம் மனிதஜாதி

கழிக்கின்றோம் சண்டையில் வாழ்க்கையில் சரிபாதி !

 

மதப்பெயரால் வாதிடுதல் பைத்தியத்தின் செயலடா

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்போமென முழங்கடா

பாரதத்தின் புதல்வரென பெருமையொடு சொல்லடா

நமக்குநிக ரில்லையென தமுக்கடித்து கூறடா !