சுஜாதா ரசித்த கவிதைகள்

 

ராபர்ட் பிராஸ்டின் கவிதை வரிகளை சுஜாதா தமிழ்ப்படுத்தியிருக்கிறார். 

ஆம் . நேருவிற்குப் பிடித்த   Miles to go before I sleep  என்ற வரிகளை எழுதியவர்  தான்  ராபர்ட் பிராஸ்ட் .

The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, and miles to go before I sleep. - Robert Frost

புல்வெளியை சுத்தம் செய்யச் செல்கிறேன் 
இலைகளை மட்டும் பெருக்கிவிட்டு வந்துவிடுவேன் 
சில வேளை ஜலம் வடிவதைப் பார்த்துவிட்டு வருவேன்
அதிக நேரமாகாது நீயும் வாயேன் 

 

தக்ஷிணாமூர்தியின் கவிதைகளில்   இரண்டு :

 

கற்றதனாலாய பயனென்கொல் கற்றவனைக்
கட்டி அணைக்கா விடின்.

 

தனக்குரிமை இல்லாதாள்  தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் 
மனக்கவலை மாற்ற லரிது 

 சுஜாதாவே எழுதிய நேரிசை வெண்பா !

 

வள்ளுவர் வீட்டில் இருக்கையில் வாசுகியார் 

மெல்ல நடக்கின்றார் ஏனென்றால் –  உள்ளே 

திருக்குறட் பாவெழுதிக் கொண்டிருக்கும்  போது

குறுக்கிட்டால் கோபம் வரும்.  

 

மீசா மறைந்து எமர்ஜென்சி விட்டுப் போய் 

தேசாயின் ஆட்சியில் சந்தோஷம் – பேசாமல் 

பாத்திரம் ஒன்றை எடுத்துக்கொண் டெல்லோரும் 

……………. குடிக்க வாரும். .

 

இன்னும் வரலாம்

Advertisements