பொங்கி எழு முருகா -கோவை சங்கர்

 

கருப்புச் சந்தையில் பணம் புரட்டும் மாந்தரில்

   கனல்கக்கி யுனையெதிர்த்த கயவரைத் தெரியலையா ?

நேர்மையே தர்மமென நேர்வழியில் சென்றுவிட்டு

  அவதியுறும் நன்மக்கள் கூக்குரல் கேட்கலையா ?

 

லஞ்சப்பேய் அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது

   பஞ்சத்தின் கொடுமைகள் சொல்லிசொல்லி மாளாது 

தஞ்சமென்று உன்முன்னே நிற்கின்றோம் இப்போது 

   அறம்வாழ மறம்வீழ  நீ எழுவது எப்போது ?

 

காசேதான்  கடவுளெனும் தாரக மந்திரம் – நாம் 

   சுயநலக் கூட்டத்தின் சொடுக்கிவிட்ட பம்பரம் 

அச்சமோடு ஜடமாக ஆகிவிட்டோம் யந்திரம் 

   நேர்மையின் வழிபோக எப்போது சுதந்திரம் ?

 

புன்னகை போதும் பொங்கியெழு முருகா 

   மேன்மையது போதாது வடிவேல் மருகா 

நடத்திக் காட்டிடு இன்னுமொரு ஸம்ஹாரம் 

   பாடுபடும் எங்களுக்கு அதுவே ஆதாரம் !