2015 இல் கலக்கிய பத்துக் குத்துப் பாடல்களும் எட்டு மெட்டுப் பாடல்களும் (அநு)

பத்துக் குத்துக்கள் 

ஒன்று இரண்டு என்று வரிசைப்படுத்தவில்லை.  பாடல்களைக் கேட்க மியூசிக் இணைய தளத்துக்குப்  போங்கள் !

 1. மன மன மெண்டல்  – ஒகே காதல் கண்மணி
 2. தங்கமே – நானும் ரௌடி தான்
 3. டோனு டோனுடோனு – மாரி
 4. மெரசலாயிட்டேன் – ஐ
 5. அதாரு  இதாரு  – என்னை அறிந்தால்
 6. டங்கா  மாறி ஊதாரி – அனேகன்
 7. டாலி டம்பக்கு – மான் கராத்தே
 8. ஆளுமா டோலுமா  – வேதாளம்
 9. டண்டணக்கா – ரோமியோ ஜூலியட்
 10. தாறு மாறு  – வாலு

 

எட்டு மெட்டுகள் 

 1.  பூக்களே சற்று   – ஐ
 2. என்ன சொல்ல – தங்க மகன்
 3. செல் செல்  – காக்கா முட்டை
 4. நீயும்‌ நானும் – நானும் ரௌடி தான்
 5. காதலும் கடவுள் முன் – உத்தம வில்லன்
 6. மலர்கள் கேட்டேன் – ஒகே காதல் கண்மணி
 7. உனக்கென்ன வேணும் சொல்லு  – என்னை அறிந்தால்
 8. எதை விதைத்தோம் – காக்கா முட்டை