பிரதிபலிப்பு – குறும்படம்( கோவை GRD கல்லூரி மாணவர்களின்)

பிரதிபலிப்பு என்ற குறும்படம். கோவை ஜி‌ஆர்‌டி கல்லூரி மாணவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டது.

சினிமா ஆசையால் எப்படி ஒரு பெண் சீரழிந்து போகிறாள் என்பதைப் பற்றிய குறும்படம்.

https://youtu.be/TRwTpY15ex4