அட்டைப்படம்

இந்தியாவின் சுதந்திரம் நமது சுதந்திரம்                                                             அதைக்  காப்பாற்றுவது நமது தேவை மட்டுமல்ல கடமையும் ஆகும்.

1947 ஆகஸ்ட் 15 அன்றைய இந்தியாவைப் பாருங்கள்.

 

 

இரவிலே வாங்கினோம் விடிந்தது புதிய யுகம் ! இந்த வீடியோவையும் பாருங்கள்.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.