கபாலிடா !

Image result for kabali

இதுவரை ரஜினி நடித்த படங்களில் ரஜினி தான் இருந்தார்.

கபாலியில் கபாலி தான் இருக்கிறார்.

அதுதான் படத்தின் வெற்றிக்கும் மாறுபட்ட விமர்சனத்துக்கும் காரணம் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.