எஸ் ரா அவர்களின் உரை – சங்க இலக்கியம்

பிரிவைக் கொண்டாடும் சங்க இலக்கியக்  கவிதைகள் என்ற தலைப்பில் எஸ். ராமகிருஷ்ணன் உரை

 

நன்றி ஸ்ருதி டி வி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.