எனது கவிதை – எஸ் எஸ்

Image result for torn poems

நாளை எழுதப்போகும் கவிதையை
நேற்றே கிழித்துப் போட்டுவிட்டேன்
காரணம் புரியவில்லை

இன்று எழுதிய கவிதையையும்
நேற்றே அழித்துத் தொலைத்து விட்டேன்
காரணம் புரியவில்லை

நேற்று எழுதிய குப்பைகளை மட்டும்
பொறுக்கிப் பதித்து வைத்திருக்கிறேன்
காரணம் புரியவில்லை

ஏனிப்படி ?

கண்ணை மூடி யோசித்துப் பார்த்தேன்
த க தி மி தா   த க தி மி தா   த க தி மி தா
காரணம் புரிந்தது காரணம் கவிதை

"Once Upon A Time," Original Painting of a tree woman in pastel over watercolor by Kim Novak. Copyright 2014 Kim Novak. All rights reserved.

கவிதைக்கு எப்படி ஜனனம்?

சுகப் பிரசவமா ஆயுதக்கேஸா
இடுக்கி போட்டு எடுத்ததா?
எதுவானாலும் வலி உண்டு சுகம் உண்டு

 

 

Need one more look at the details before making your purchase? Click this image to view a large version of the complete paintingகவிதைக்கு எப்படி மரணம்?

சிலது பிறக்கு முன்னே இறக்கிறது
சிலது பிறக்கும் போதே சிதைகிறது
சிலது சாவுக்காக எப்பவும் போராடுகிறது
சிலது செத்து செத்து பிழைக்கிறது
சிலது ரொம்பச் சிலது மட்டும் ஏனிப்படி
இதயத்தில் புகுந்து வானத்தில் பறக்கின்றன?

 

காரணம் புரியவில்லை
புரியத் தேவையுமில்லை

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.