படங்கள் – ஸ்ரீபாத்

ஒன்பது வயது பையனின்  படைப்புக்களில் தான் எத்தனை நேர்த்தி!

வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீபாத் !

img_8697 img_8699 img_9054 img_9698

Advertisements

One response to “படங்கள் – ஸ்ரீபாத்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s