புயலும் கடந்து போகும் – ரா. குருபிரகாஷ்

Related image

மலையையே இறைவனாய் போற்றுவதும் நாமே
அதை உடைத்தெறிவதும் நாமே

மாவிலையையும் வேப்பிலையையும் பவித்ரமாய்க் கருதும் நாமே
அம்மரங்களை அறுத்தெறிவதும் நாமே

ஆறுகளையும் கடல்களையும் வழிபடுவதும் நாமே
அவற்றை நச்சாக்கிக் கொல்வதும் நாமே

அன்பேசிவம் என்று துதிக்கும் நாமே
வன்முறையைக் கட்டவிழ்ப்பதும் நாமே

இறைவன் படைத்த இயற்கைக்கு எதிராக
எங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நாம் ?

புயல் ,
நாம் இயந்திர வாழ்க்கையில் சிக்கிப் போனதால்
உள்ளுக்குள் மரத்துப் போய்விட்ட மனிதத் தன்மையை
மீண்டும் துளிர்த்து எழக் கிடைத்த
சந்தர்ப்பமாய் எண்ணுங்கள்
இயற்கையை எதிர்த்து வாழ்வது அல்ல ஆனந்தம்
இயற்கையை அன்போடு அரவணைப்பது ஆனந்தம்
இழப்பைச் சந்தித்தவர்களுக்கு
ஆதரவாய் இருப்பது ஆனந்தம்
இயலாதவருக்கு இதயப்பூர்வமாய் சேவை செய்வது ஆனந்தம்

ஒன்றோடு ஒன்றிணைந்து
தோளோடு தோள் கொடுத்து
அமைதியாய் வாழ்வது ஆனந்தம்

ஆனந்தமாயிருந்தால் வாழ்வில்
எல்லாப் புயலும் கடந்து போகும்
சத்தமும் இல்லாமல்
சலனமும் இல்லாமல்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.