குவிகம்

தமிழ்ப் பத்திரிகை, தமிழ் வலைப்பூ , TAMIL E-MAGAZINE, இலக்கிய இதழ்

வேடிக்கைப் படங்கள்

ஜப்பானில் சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவர உபயோகரமான புதுவிதப்  படங்களை வரைந்திருக்கிறார்களாம் .

வேடிக்கையாக இல்லை ?

Japan is rolling out new signs to help tourists. Image: Morioka Regional Development Bureau

 

 

 

Japan is rolling out new signs to help tourists. Image: Morioka Regional Development Bureau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan is rolling out new signs to help tourists. Image: Morioka Regional Development Bureau

Japan is rolling out new signs to help tourists. Image: Morioka Regional Development Bureau

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: