நிழற்படம்

Image result for shadow show with hands

இதைப் பார்க்கும் போது கண்ணதாசனின்

“கை இரண்டினை உடல் கட்டி விட்டதன் காரணம்                                               மெய் இரண்டினை சுகம் மீள வைப்பது தானரோ!”

என்ற கவிதை வரிகள் ஞாபகம் வருகிறது !

கைகளை வைத்துக் கொண்டு பேனா பேப்பர் இல்லாமல் நிழலில் கவிதை படைக்கிறார்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.