படம் சொல்லும் பாடம் என்ன ?

முதலில் எழுத்தாணி – 

பிறகு சிலேட்டு, கரும்பலகை, இறகுப் பேனா , பவுண்டன் பேனா , பென்சில்,  பிரிண்ட்,  பால்பாயிண்ட் பேனா,   ஸிலைட் ரூல் , ஸிடென்சில், செராக்ஸ் , கால்குலேட்டர், கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், ஐபேட்

படிப்பதற்கு இத்தனை உபகரணங்கள்!  

Image result for writing on a palm leaf

Image result for school kids slates in india

 

chalkboard

Image result for quill pen

 

Image result for first fountain pen invented

pencil

overhead-project

ballpoint-penSlide rule and case

 

photo-copier

 

calculator

 

plato-computer

 

whiteboard

xo-laptop

ipad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.