குவிகம் குழுமம் – குவிகம் மின்னிதழ்

குவிகம் இலக்கியவாசல், அளவளாவல், பதிப்பகம், ஒலிச்சித்திரம் , குறும் புதினம் , ஆவணப்படம்

இந்தியாவின் முதல் புத்தகக் கிராமம்

 

 

இந்தியாவின் முதல் புத்தகக் கிராமம்

மகாராஷ்டிரத்தின் சதாரா மாவட்டத்தில் உள்ள பிலார் கிராமத்தை இந்தியாவின் முதல் புத்தகக் கிராமமாக உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். பிரிட்டனின் வெல்ஷ் பகுதியில் உள்ள ஹே-ஆன்-வை கிராமத்தை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு இந்தக் கிராமத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். கிராமத்தில் 25 பகுதிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அங்கே கலையம்சத்துடன் வடிவமைப்புகளைச் செய்து கலை, இலக்கியம், வரலாறு, அரசியல் என்று பல்வேறு பிரிவுகளில் புத்தகங்களையும் வைத்திருக்கிறார்கள். மக்களின் வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் இந்தத் திட்டத்துக்கு மகாராஷ்டிர அரசும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்திருக்கிறது. ..

இன்னொரு சந்தோஷமான செய்தி! இந்தக் கிராமத்தைப் பின்பற்றித் தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு புத்தகக் கிராமத்தை உருவாக்கவிருக்கிறார்கள். கவிஞர் இந்திரன், பதிப்பாளர் வேடியப்பன், கோ. வசந்தகுமாரன் ஆகியோரின் முன்முயற்சியில் இந்தப் புத்தகக் கிராமம் உருவாகவிருக்கிறது. இதற்காக, மகாராஷ்டிரத்துக்குப் பயணம் செய்யவும் இருக்கிறார்கள் இந்தப் புத்தக நண்பர்கள்!

குவிகம் , இந்த முயற்சியைப் பாராட்டுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், நண்பர்களின் இந்த முயற்சிக்குத் தன்னால் ஆன உதவியைச் செய்யவும் குவிகம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: