தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கான அறிவுரை – ஐயா ஜெயராஜ்


தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கு ஜெயராஜ் அவர்கள் கூறும் அறிவுரை –

சும்மா சொல்லக்கூடாது ! நெத்தியடி! 

என்ன ஆணித்தரமான பேச்சு !

இதை அனைவரும் கட்டாயம்  கேட்க வேண்டும் ! மனதில் பதியும் வரை கேட்க  வேண்டும் ! கேட்டபின் நிற்க அதற்குத் தக ! 

One response to “தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கான அறிவுரை – ஐயா ஜெயராஜ்

  1. Pingback: தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கான அறிவுரை – ஐயா ஜெயராஜ் – தமிழ்பண்ணை.நெட்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.