கலாம் சலாம் – வைரமுத்துவின் வரிகளில்

தமிழ் பாடல் காணொளி  

Image result for கலாம்                

கலாம் சலாம்

வைரமுத்துவின் வரிகள்              ஜிப்ரானின்  இசை                   பாடியவர் : சிட் ஸ்ரீராம்

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.