ஈடு ஆமோ ?-   தில்லை வேந்தன் 

 

தலைவனிடம், தலைவி ,”உலகத்திலேயே சிறந்த பரிசு வேண்டும். தருவாயா ? “என்று கேட்டாள்.

2 responses to “ஈடு ஆமோ ?-   தில்லை வேந்தன் 

  1. கவிதை மிக மிக அருமை.இத்தகைய வளரும் கவிஞர்கள் ஊக்குவிக்க ப்பட வேண்டும்.வாழ்த்துக்கள்

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.