பிளாஸ்டிக் அரிசி – படிப்பினையான வீடியோ

Image result for plastic rice

கொஞ்ச நாள் முன் பிளாஸ்டிக் அரிசிபற்றி எல்லா ஊடகங்களிலும் பரவலாகச்  செய்திகள் வந்துகொண்டிருந்தன அல்லவா ? 

அதைப் பற்றிய விஞ்ஞான விளக்கம் கேட்போமா?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.